Cursos

ADR

ADR
Cursos per a l'obtenció i renovació del permís de matèries perilloses

Cursos per a l'obtenció i renovació del permís de matèries perilloses. Realitzem totes les especialitats (bàsic, cisternes, explosius i radioactius). Els requisits per a la inscripció és posseir el permís de la classe B, amb un any d'antiguitat.

Les hores obligatòries per a l'obtenció de cada una de les especialitats són:
- 18 hores per al Bàsic.
- 9 hores per a cada una de les especialitats.

Per l'obtenció es realitza un exàmen oficial a través de la prefactura de trànsit.

Pel reciclatge es realitza un curs i un exàmen en la mateixa autoescola, la qual certificarà una vegada s'hagi acabat el curs que l'alumne l'ha realitzat i es prodeceix a la renovació del carnet.

Les hores obligatòries per al reciclatge són:
- 9 hores per al Bàsic.
- 4,5 hores per a cada una de les especialitats.

Aquests cursos se solen realitzar en caps de setmana en horaris flexibles.

CAP

CAP
L'acrònim CAP correspon al Certificat d'Aptitud Professional per a conducció de vehicles pesants

L' acrònim CAP correspon a un Certificat d'Aptitud Profesional amb validesa en tot el territori de la Unión Europea, que serveix per acreditar que un conductor ha superat els cursos i exàmens exigits per la obtenció de la cualificació inicial com a conductor professional. És un certificat que no té plaç de caducitat però la seva vigència depén de que el seu titular segueixi, dintre d'uns terminis determinats en la normativa, els cursos de formació contínua que correspongui.

¿A quins conductors afecta?

A aquells que hagin de conduir vehícles d'empreses establertes en qualsevol Estat membre de la Unión Europea, per la que resulti obligatori estar en posessió de permisos de conducció de les categoríes C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.

¿A partir de quan és exigible el CAP?

En relació a la exigència del CAP és necessari diferenciar entre exigència de la qualificació inicial i la de la formació continua. La qualificació inicial s'exigirà:

- Pels conductors titulars dels permisos D1, D1+E, D, D+E expedits a partir del 11 de setembre de 2008.
- Pels conductors titulars dels permisos C1, C1+E, C, C+E expedits a partir del 11 de setembre de 2009

Conducció Eficient

Conducció Eficient
Informació més àmplia sobre l'ús dels diferents elements del vehicle per reduir el consum energètic

El curs va dirigit a conductors professionals amb l'objectiu bàsic de donar la informació més àmplia sobre l'ús dels diferents elements del vehicle, per aconseguir el màxim rendiment energètic, reduir les emissions contaminants al medi ambient i augmentar la seguretat a la conducció.

Metodologia

La metodologia d'aquesta acció formativa consisteix en una divisió en tres fases:

- Primera Fase: Es realitza, amb tots i cada un dels participants, un recorregut escollit de forma circular amb un contingut de trams en via urbana i interurbana en el qual els alumnes condueixen tal com estan acostumats a fer-ho habitualment. En la fase es faran una sèrie d'apunts relatius a la utilització del fre de servei, desenvolupament del canvi de marxes, forma de conducció general, temps invertit i consum de carburant.
- Segona Fase: Impartició de la classe teòrica dels conceptes i elements fonamentals de la conducció econòmica, segura i racional.
- Tercera Fase: Es realitza un nou recorregut anterior però adaptant la conducció partint de les explicacions donades en la classe teòrica. Es tornen a realitzar les anotacions esmentades anteriorment durant un segon recorregut i es farà la comparativa.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies